ĐĨA XÍCH 60-1B 28T

ĐĨA XÍCH 60-1B 28T
ĐĨA XÍCH 60-1B 28T
  • Mã số
    ĐĨA XÍCH 60-1B 28T
  • Đơn giá
    205,000 đ
  • Nhãn hiệu
    CHC-TAIWAN
Mô tả sản phẩm

ĐĨA XÍCH 60-1B 28T

 

 

Ý kiến khách hàng

ĐĨA XÍCH - BÁNH RĂNG khác