Chính sách đổi trả

16/10/2019, 10:06 AM
1) Được đổi trả nếu hàng nhận không đúng như thông tin nhà bán đã cung cấp.
2) Hàng giao đúng thông tin như nhà bán đã cung cấp thì vui lòng không đổi trả.
Ý kiến của bạn