ĐĨA XÍCH

ĐĨA XÍCH
ĐĨA XÍCH
  • Mã số
    CHAIN SPROCKET
  • Đơn giá
    Liên hệ
  • Nhãn hiệu
    CKM
Mô tả sản phẩm

ĐĨA XÍCH, BÁNH RĂNG XÍCH

ĐĨA XÍCH MIẾNG -1A

ĐĨA XÍCH CÙI 1 BÊN -1B
ĐĨA XÍCH CÙI 2 BÊN - 1C
ĐĨA XÍCH ĐÔI - 2B
ĐĨA XÍCH GIA CÔNG LỖ, RÃNH THEN, VÍT SIẾT
ĐĨA XÍCH DÙNG CÔN RÚT
ĐĨA XÍCH BƯỚC LỚN
Ý kiến khách hàng