KHỚP NỐI XÍCH

KHỚP NỐI XÍCH
KHỚP NỐI XÍCH
  • Mã số
    KHỚP NỐI XÍCH
  • Đơn giá
    Liên hệ
  • Nhãn hiệu
    CHC-TAIWAN
Mô tả sản phẩm

KHỚP NỐI XÍCH

KHỚP NỐI XÍCH 4016 
KHỚP NỐI XÍCH 5016 
KHỚP NỐI XÍCH 5018
KHỚP NỐI XÍCH 6018
KHỚP NỐI XÍCH 6022 
KHỚP NỐI XÍCH 8018 
KHỚP NỐI XÍCH 8022
KHỚP NỐI XÍCH 10020 
 
KHỚP NỐI XÍCH 12018 
KHỚP NỐI XÍCH 12022

 

 

Dữ liệu kỹ thuật

KHỚP NỐI XÍCH

CHỌN KHỚP NỐI XÍCH THEO CÔNG SUẤT VÀ ĐƯỜNG KÍNH TRỤC
 
Ý kiến khách hàng