KHỚP NỐI XÍCH

KHỚP NỐI XÍCH
KHỚP NỐI XÍCH 4016
KHỚP NỐI XÍCH 10020
KHỚP NỐI XÍCH 8022
KHỚP NỐI XÍCH 8018
KHỚP NỐI XÍCH 6022
KHỚP NỐI XÍCH 6018
KHỚP NỐI XÍCH 5018
KHỚP NỐI XÍCH 5016
KHỚP NỐI XÍCH
KHỚP NỐI XÍCH 4016
KHỚP NỐI XÍCH 10020
KHỚP NỐI XÍCH 8022
KHỚP NỐI XÍCH 8018
KHỚP NỐI XÍCH 6022
KHỚP NỐI XÍCH 6018
KHỚP NỐI XÍCH 5018
KHỚP NỐI XÍCH 5016
  • Mã số
    CHAIN-COUPLING
  • Đơn giá
    Liên hệ
  • Nhãn hiệu
    CHC-TAIWAN
Mô tả sản phẩm

KHỚP NỐI XÍCH 4016

KHỚP NỐI XÍCH 5016
KHỚP NỐI XÍCH 5018
KHỚP NỐI XÍCH 6018
KHỚP NỐI XÍCH 6022
KHỚP NỐI XÍCH 8018
KHỚP NỐI XÍCH 8022
KHỚP NỐI XÍCH 10020
KHỚP NỐI XÍCH 12018
KHỚP NỐI XÍCH 12022
Dữ liệu kỹ thuật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỚP NỐI XÍCH

Ý kiến khách hàng