KHỚP NỐI NM

KHỚP NỐI NM
KHỚP NỐI NM
  • Mã số
    KHỚP NỐI NM
  • Đơn giá
    Liên hệ
  • Nhãn hiệu
    CKING-TAIWAN
Mô tả sản phẩm

KHỚP NỐI NM ĐỦ CÁC SIZE

KHỚP NỐI NM50
KHỚP NỐI NM67
KHỚP NỐI NM82
KHỚP NỐI NM112
KHỚP NỐI NM128
KHỚP NỐI NM148
KHỚP NỐI NM168
KHỚP NỐI NM194
.
KHỚP NỐI NM214

 

Dữ liệu kỹ thuật

KHỚP NỐI NM

KHỚP NỐI NM CKING
Ý kiến khách hàng