KHỚP NỐI MH

KHỚP NỐI MH
KHỚP NỐI MH
  • Mã số
    KHỚP NỐI MH
  • Đơn giá
    Liên hệ
  • Nhãn hiệu
    CKING-TAIWAN
Mô tả sản phẩm

KHỚP NỐI MH ĐỦ SIZE

KHỚP NỐI MH45
KHỚP NỐI MH55
KHỚP NỐI MH65
KHỚP NỐI MH80
KHỚP NỐI MH90
KHỚP NỐI MH130
KHỚP NỐI MH145
KHỚP NỐI MH175

 

 

Dữ liệu kỹ thuật

KHỚP NỐI MH

 

Ý kiến khách hàng

KHỚP NỐI TRỤC khác