KHỚP NỐI LÒ XO

KHỚP NỐI LÒ XO
KHỚP NỐI LÒ XO
  • Mã số
    GRID-COUPLING
  • Đơn giá
    Liên hệ
  • Nhãn hiệu
    KCP-KOREA
Dữ liệu kỹ thuật

KHỚP NỐI LÒ XO T10  GRID COUPLING

 
KHỚP NỐI LÒ XO T20  GRID COUPLING

 

Ý kiến khách hàng